מדידה והערכה

מדידה והערכה בקרן רוטשילד קיסריה
 

בקרנות פילנתרופיות רבות בעולם, הגישה המסורתית של שימוש בהערכה לצורך מדידה של השפעות של תרומות שהסתיימו ולצרכי אחריותיות (accountability) מפנה את מקומה למגוון גישות פרגמטיות יותר, של איסוף נרחב של נתונים, מידע ותוצאות, שיאפשר למפעילי התוכניות ולקרנות להגיע לתובנות ומסקנות ישימות, לעדכן, לתכנן ולהשתפר תוך כדי תנועה.
 

תחום המדידה וההערכה הוקם כתחום מובחן בקרן רוטשילד קיסריה בסתיו 2010, כחלק מתהליך שינוי ארגוני כללי שעברה הקרן לקראת גישה פילנתרופית חדשה. השינוי נועד להפוך את הקרן לקרן יוזמת ומעורבת יותר, אשר תעניק לארגונים הנתמכים יותר מאשר כסף גרידא ותתייחס להשקעותיה שלה בגישה אסטרטגית, מתוך כוונה ללמוד על עצמה ועל פעולותיה לצורך שיפור האפקטיביות. כלים לאיסוף שיטתי של מידע על משתתפים ופעולות, הגדרת יעדים, מדדים ותוצאות רצויות, ביצוע בקרה שוטפת, מדידה והערכה – כל אלה חשובים בעיני הקרן כדי לקדם למידה כזו.

השאלה המנחה את ההערכה בקרן רוטשילד קיסריה היא "מה אנחנו, והארגונים עמם אנו עובדים, צריכים ויכולים ללמוד, כדי לזהות גישות מבטיחות, מענים מועילים וארגונים חזקים אשר יקדמו את ייעוד הקרן".
 

אנו משתמשים במונחים "מדידה והערכה" כאשר אנו מתייחסים למכלול של פעולות בקרה, ניטור, מדידת ביצועים, מדידה מתמשכת של תוצאות, מחקר, סקרים ומחקרי הערכה. כמו כן, מושאי ההערכה אינם מוגבלים לתוכניות ספציפיות להן הקרן נותנת מענק, אלא יכולים להיות אוסף של תוכניות שהקרן רואה ביניהן חוט מקשר, יוזמות שהקרן מפעילה, פעולות של הקרן עצמה ועוד. אנו מאמינים שאין דרך אחת נכונה לבצע הערכה, ואיננו שואפים להגדיר מודל גנרי כזה.
 

תהליכי הערכה, כפי שהם מוגדרים על ידי הקרן, הנם תהליכים מתמשכים המלווים את תוכנית ההתערבות לאורך זמן בהתאם לצורך (לרוב, אינם חד-פעמיים/מסכמים). מעגל הערכה אופטימאלי מתחיל בשלבים המוקדמים של ההחלטה בדבר תמיכה או התערבות מסוימת, מגיע לשיא לאחר שממצאי ההערכה הוצגו, הובנו ונדונו, והמסקנות והלקחים הוטמעו במישור ההתערבות הספציפית ובמישור האסטרטגי (אם רלוונטי). לעיתים קרובות, התהליך אינו מסתיים אלא ממשיך ומתעדכן בהתאם לצרכים המתעדכנים של תכנית ההתערבות.
 

כדי לקיים תהליכי למידה מבוססי מדידה כאלה, נדרשת עבודה מעמיקה ומתמשכת של גורם ההערכה של הקרן, עם מנהלי התוכניות בקרן ומנהלי התוכניות המקבלות תמיכה מהקרן.
 

תפקידי מדידה והערכה בקרן רוטשילד קיסריה

תכנון טוב יותר של הפעילות

 • תמיכה בתהליכי פיתוח של יוזמות חדשות ותכנון אסטרטגי של פעולות עתידיות של הקרן מבחינת מחקר, נתונים והבניית תהליך עבודה מתאים. לדוגמה, פיתוח תיאוריה של שינוי לתחום, סיוע בפיתוח מודל לוגי.
 • סיוע למנהלי תוכניות בקרן ועבודה עם מפעילי התוכניות על גיבוש הרציונל והמשגת דרכי הפעולה וההשפעות הצפויות שלהן, במגוון דרכים. לדוגמה, הגדרת מטרות ויעדים רב שנתיים, תיאור "דמות הבוגר", לוחות מחוונים, מודל לוגי ועוד, בהתאם לצורך ולשלב ההתפתחותי של התוכנית.
 • ברמת הקרן – הבניית תהליכי בחינה ובחירה של תוכניות מועמדות להשקעה של הקרן. תהליך זה כרוך בהגדרת קריטריונים, פיתוח כלים לאיסוף מידע על המועמדים ולבחינתו ובחירת ההשקעות המתאימות ביותר.

 

הטמעה טובה יותר של ההערכה בתהליך הניהולי של התוכנית

 

למידה על ההתקדמות של תוכניות והתערבויות, לקראת השגת ההשפעה הרצויה

 • מעקב אחר תהליכים המתרחשים בתוכנית ועדכון המנהלים לגבי התרחשויות העלולות להשפיע על השגת המטרות, או לגבי תוצרי לוואי חשובים המתבררים תוך כדי תנועה.
 • לאחר מסירת הדיווח ועבודה עם הארגון בו התבצעה ההערכה- דיווח על ממצאים, מסקנות והמלצות למקבלי החלטות בקרן, במועדים הקשורים לקבלת החלטות, תוך כדי פעולה ולקראת החלטה על המשך/סיום התקשרות עם ארגון.
 • קידום דיווח ודיון מבוססי ממצאים ונתונים בשלבים שונים וברמות שונות בקרן (תוכניות ספציפיות, אוסף תוכניות, אסטרטגיה של הקרן).

 

פיתוח יכולות הערכה

 • פיתוח יכולות הערכה פנימיות בתוכניות או בקרב בעלי תפקידים בתוך ארגונים שהקרן עובדת עמם.
 • הטמעה של כלי הערכה שפותחו לשימוש חוזר ועקבי על ידי בניית תשתיות מתאימות.
 • פיתוח יכולות הערכה וקידום חשיבה הערכתית בקרן.
 • הובלת פורום מעריכים העובדים עם הקרן במסגרת מפגשים עיתיים לצורכי למידה, החלפת ידע ושיתוף מעבר לתוכניות שונות.
 • קידום מחקר אקדמי בנושא מדידה והערכה של תוצאות והשפעה חברתית.

עקרונות מנחים לפעילות התחום

אלו הם העקרונות המנחים את פעילות תחום המדידה וההערכה בקרן כפי שגובשו בשנתיים האחרונות.
העקרונות נוסחו בשיתוף עם מנהלי התוכניות והנהלת הקרן ומבטאים גם את סדר החשיבות שגורמים שונים בקרן מייחסים לעקרונות אלה.

 • מקצועיות: כדי שיהיו בידי מקבלי החלטות מידע והערכות איכותיים, חשוב שהמדידה וההערכה יתבצעו בצורה מקצועית, על ידי אנשים בעלי הכשרה מתאימה. מקצועיות כוללת גם שמירה על כללי האתיקה המקצועית, ובראשם שמירה על הכבוד והפרטיות של כל המעורבים בתהליך ההערכה.
 • חשיבה הערכתית: (Evaluative Thinking) נחוצה להצלחה של כל מיזם חברתי, החל משלבי החשיבה על מענה לצורך, דרך פיתוח דרכי ההתערבות ובהמשך – בהטמעה ולמידה מתמידות. בחשיבה על מיזם חברתי יש מקום חשוב גם לערכים אחרים (יצירתיות, חדשנות, דאגה לאחר) וחשוב שיהיה מקום לכולם.
 • מיקוד בתוצאות, סובלנות לתהליך: יצירת שינוי והשפעה בתחומים חברתיים מורכבים אינה מתרחשת בן לילה. מדידה והערכה מתמשכות – מתוך גישה הנותנת מענה מתאים לצורכי התוכנית בשלבים השונים של התפתחותה, באמצעות כלים וגישות מגוונים ובמינונים מתאימים – יתרמו לקידום התוכנית. כל זאת, מבלי לוותר על התייחסות ל"תמונה הגדולה" והשגת המטרות שלשמן מקבלת התוכנית את התמיכה מהקרן. אלו מהוות תמיד מוקד מרכזי של ההערכה.
 • שימושיות: המטרות, השימושים, התזמון והמשתמשים הצפויים של ההערכה יהיו ברורים ומוגדרים מראש. צורת הדיווח תהיה בהתאם לצרכים מבחינת זמן, היקף ורמת פירוט. הקרן פיתחה מספר כלים ומתווים התורמים להתאמת צורת הדיווח לצורכי המשתמש.
 • סביבה בטוחה: יחסי אמון טובים נדרשים בין הארגון שבו מתבצעת ההערכה, הגורם המעריך, גורם המדידה וההערכה מטעם הקרן ומנהלי התוכניות בקרן. כולם מחויבים לתהליך הערכה שמטרותיו קידום הפעילות ואיכותה. למידה מתוך עשייה היא דרך עבודה. הקרן נותנת מקום וחופש לעשות טעויות וללמוד מטעויות. משום כך, בשעת קבלת החלטות, הקרן לא תתייחס רק לתוצאות הפעילות הנתמכת ולאיכותה, אלא גם לנכונות הארגון ללמוד ולהנהיג שינויים בעקבות למידה.
 • גיוון בגישות ובשיטות: אין דרך אחת נכונה לקדם למידה בתוכניות. בקרה, מדידה, הערכה, ניטור בגישה כזו או אחרת – אלה ייבחרו בהתאם למורכבות, לצורך, לתקציב, ללוח זמנים ולשיקולים אחרים של התוכנית והקרן. הגורמים המבצעים את תהליכי ההערכה ייבחרו בהתאם (פנימי / חיצוני / בעל מומחיות דיסציפלינארית ועוד).
 • שיתוף בידע ובכלים: ממצאים, למידה מתהליכים, כלים ועקרונות שהתגבשו במסגרת פעילות הערכה של הקרן, יעמדו לרשות גורמים אחרים המביעים עניין בתחום, ובלבד שייעשה בהם שימוש מקצועי ולטובת הכלל.
 • משאבים מתאימים: הערכה מקצועית יכולה להתבצע כאשר מוקדשים לה משאבי כסף, זמן וידע מתאימים.
 • B כלים ושיטות שפותחו במסגרת תוכנית ההערכה (לדוגמה, טופסי מעקב, קריטריונים למיון, בסיס מידע, שאלונים, מחוונים), יוטמעו בניהול התוכנית וימשיכו לשמש אותה לאורך זמן, אם הם רלוונטיים, תוך תלות מצומצמת ככל האפשר בגורמים חיצוניים.

למידע נוסף ניתן לפנות לדר' גילה מלך, מנהלת תחום מדידה והערכה, קרן רוטשילד קיסריה
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

medida

shilov

yesodot