הגשת בקשות

 

קרן אדמונד דה רוטשילד פועלת ליצירת חברה ישראלית משותפת על ידי קידום מצוינות, גיוון, צמצום פערים ומנהיגות באמצעות השכלה גבוהה. כממשיכי דרכה של מורשת פילנתרופית חדשנית,  אנו משקיעים בסוכני שינוי ובקידום הרוח החלוצית של המאה ה- 21. לשם כך פועלת הקרן בארבעה תחומים מרכזיים ובוחנת הצעות לקידום התחומים הללו במסגרת ההשכלה הגבוהה.

 

להלן התחומים המרכזיים של הקרן ומיקוד הדגשים וכיווני הפעולה הספציפיים בכל תחום:

 

1. מיצוי השכלה גבוהה בקרב אוכלוסיות פריפריאליות   מודלים חדשניים ומהלכים אסטרטגיים   לצמצום הנשירה והגדלת כמות הבוגרים המשתלבים בתעסוקה הולמת אקדמאים, בדגש על אוכלוסיות פריפריאליות.

 

2. קידום תחום היזמות-   מודלים חדשניים לפיתוח תחום ההשקעות החברתיות (impact investments) והיזמות העסקית חברתית בישראל, באמצעות השכלה גבוהה.


2.1 תוכנית להשלמת מענקים, בהיקף של מיליון דולר, נועדה לסייע בבניה וחיזוק האקוסיסטם של יזמות האימפקט בישראל, ולהגדיל את המעורבות הפילנתרופית בתחום
(ההגשה פתוחה בין יוני-לדצמבר 2018).                                                   

 

3. קידום מצוינות אקדמית -  מחקר ויוזמות ייחודיות בתחום האופתלמולוגיה והנוירולוגיה.

 

4. אמנות-  מיזמים חדשניים לקידום תחום האמנות בקהילה באמצעות השכלה גבוהה.

 

 

הקרן נוקטת גישה פרו-אקטיבית, הכוללת זיהוי אתגרים חברתיים, איתור ופיתוח של מודלים חדשניים תוך בניית שותפויות עם ארגונים מתאימים ובחינת התוצאות וההשפעה החברתית.

 

בד בבד, הקרן בוחנת גם פניות המגיעות אליה המתייחסות באופן ישיר לארבעת התחומים שפורטו לעיל.

 

 

מועדי הגשת פניות למענקים

 

1. סבב קיץ  - הגשה החל מ – 15 במאי ועד 30 ביוני

 

2. סבב חורף – הגשה החל מ – 15 בנובמבר ועד 31 בדצמבר

 

 

מוזמנים לפנות, ארגונים עם המאפיינים הבאים:

 

1. ארגונים בעלי אישור ניהול תקין ואישור 46א בתוקף.

 

2. מפעילים תכניות העוסקות בצורה ישירה בתחומי העניין ובאוכלוסיות היעד של הקרן.

 

3. מבטאים בדרך פעולתם ערכים של חדשנות, קידום מצוינות, אחריות חברתית, צמצום פערים, מגוון וכבוד לשונה, סובלנות ומקצועיות.

 

4. מפעילים תכניות המבוססות על מודלים חדשניים לפתרון בעיות מהותיות בתחומי העניין.

 

5. מפעילים תכניות היכולות להשיג השפעה הניתנת למדידה, מבצעים מדידה, או מעוניינים לבצע מדידה של אפקטיביות התכנית/

 

6. עדיפות לתכניות אסטרטגיות בעלות היקף פעילות ופוטנציאל השפעה נרחב.

 

7.  עדיפות לתכניות המציגות פוטנציאל להשגת עצמאות כלכלית מלאה או חלקית בתוך שלוש עד חמש שנים.

 

8. עדיפות לתכניות עם פוטנציאל לגיוס  שותפים נוספים.

 

 

הפנייה לקרן ותהליך בחינת הבקשות

 

ארגונים המעוניינים להגיש בקשה מתבקשים להשלים את טופס הפנייה הראשוני ולשלוח לכתובת   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  במסגרת המועדים המוגדרים לכל סבב.

 

בהתאם לאמנת השירות,  המפרטת את התהליכים המרכזיים המתקיימים מול הקרן ואת מסגרת המחויבות ההדדית, הקרן מקיימת הליך בחינה תלת שלבי:

 

שלב ראשון - בחינה מקדימה של התאמת הבקשה לדרישות הקרן. תשובות על מעבר לשלב הבא או על אי התאמה לדרישות הקרן  יינתנו  בתוך שלושה שבועות מהמועד האחרון להגשת הבקשות. 

 

שלב שני - ארגונים שפניותיהם ימצאו מתאימות יידרשו להגיש כרטיס פרויקט בתוך חודש ימים ממועד קבלת התשובה. שלב שלישי - הארגונים והתכניות המוצעות יעברו בדיקת עומק מקיפה המחייבת הגשת תכניות ומסמכים מפורטים, פגישה עם מנהל/ת פרויקטים בקרן, ובמידת הצורך ביקור בארגון. בעקבות בדיקת העומק תתקבל בקרן החלטה על מתן המענק.

 

הנחיות נוספות :

 

כל ארגון יכול להגיש בקשה אחת בלבד בכל שנה.

 

ארגון יוכל להגיש בשנית בקשה שנדחתה רק בחלוף שנתיים ממועד דחיית הבקשה, אלא אם הקרן ציינה אחרת. 

 

 

 

 

טופס פנייה ראשונית