הגשת בקשות

קרן רוטשילד קיסריה פועלת במטרה להוביל חזון של חברה ישראלית צודקת ומשגשגת, הפועלת לצמצום פערים חברתיים באמצעות השכלה גבוהה ובאמצעות  קידום מודעות ומחויבות חברתית בקרב סטודנטים. לשם כך פועלת הקרן בשלושה תחומים מרכזיים:

 

  1.  מיצוי השכלה גבוהה בקרב אוכלוסיות פריפריאליות - פעילויות שמטרתן הנגשת ההשכלה הגבוהה בקרב אוכלוסיות מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית,  צמצום נשירה ומיצוי ההשכלה הגבוהה לכדי תעסוקה הולמת.

  2.  קידום מודעות ומחויבות חברתית בקרב סטודנטים- פעילויות שמטרתן לפתח אחריות חברתית בקרב סטודנטים וצעירים, להביא למעורבות חברתית ולבנות רשת מנהיגות הפועלת לצמצום פערים וקידום החינוך בחברה הישראלית.

  3.  קידום מצוינות אקדמית  -  תמיכה במחקר חדשני בתחומי העניין של הקרן, פיתוח הדור הבא של האקדמאים בתחומי המדע, מדעי החברה והרוח, ורתימת המנהיגות של המוסדות האקדמיים לקידום שינוי חברתי.

 

הקרן נוקטת גישה פרו-אקטיבית, הכוללת זיהוי אתגרים חברתיים ופיתוח פתרונות חדשניים תוך בניית שותפויות עם ארגונים מתאימים ובחינת התוצאות וההשפעה החברתית. בד בבד, הקרן בוחנת גם פניות המגיעות אליה המתייחסות באופן ישיר לשלושת התחומים שפורטו לעיל.  

  

מועדי הגשת פניות למענקים

  1.  סבב קיץ  - הגשה החל מ – 15 במאי ועד 30 ביוני

  2.  סבב חורף – הגשה החל מ – 15 בנובמבר ועד 31 בדצמבר

מוזמנים לפנות ארגונים עם המאפיינים הבאים:

1.      ארגונים בעלי אישור ניהול תקין ואישור 46א בתוקף.

2.      מפעילים תכניות העוסקות בצורה ישירה בתחומי העניין ואוכלוסיות היעד של הקרן.

3.      מבטאים בדרך פעולתם ערכים של אחריות חברתית, שוויון הזדמנויות, רב תרבותיות, כבוד לשונה, סובלנות ומקצועיות.

4.      מפעילים תכניות היכולות לספק מענים אפקטיביים או חדשניים לבעיות מהותיות בתחומי העניין.

5.      מפעילים תכניות היכולות להשיג השפעה הניתנת למדידה, מבצעים מדידה או מעוניינים לבצע מדידה של אפקטיביות התכנית.

6.      עדיפות לתכניות המציגות פוטנציאל להשגת עצמאות כלכלית מלאה או חלקית בתוך שלוש עד חמש שנים.

7.      עדיפות לתכניות עם פוטנציאל למינוף ההשקעה עם שותפים נוספים.


הפנייה לקרן ותהליך בחינת הבקשות

ארגונים המעוניינים להגיש בקשה מתבקשים להשלים את טופס הפנייה הראשוני ולשלוח לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   במסגרת המועדים המוגדרים לכל סבב.

בהתאם לאמנת השירות ,  המפרטת את התהליכים המרכזיים המתקיימים מול הקרן ואת מסגרת המחויבות ההדדית, הקרן מקיימת הליך בחינה תלת שלבי:

שלב ראשון - בחינה מקדימה של התאמת הבקשה לדרישות הקרן. תשובות על מעבר לשלב הבא או על אי התאמה לדרישות הקרן  יינתנו  בתוך שלושה שבועות מהמועד האחרון להגשת הבקשות. 

שלב שני - ארגונים שפניותיהם ימצאו מתאימות יידרשו להגיש כרטיס פרויקט בתוך חודש ימים ממועד קבלת התשובה.

 

שלב שלישי - הארגונים והתכניות המוצעות יעברו בדיקת עומק מקיפה המחייבת הגשת תכניות ומסמכים מפורטים, פגישה עם מנהל/ת פרויקטים בקרן, ובמידת הצורך ביקור בארגון. בעקבות בדיקת העומק תתקבל בקרן החלטה על מתן המענק.

 

הנחיות נוספות :

 

  • כל ארגון יכול להגיש בקשה אחת בלבד בכל שנה.

  • ארגון יוכל להגיש בשנית בקשה שנדחתה רק בחלוף שנתיים ממועד דחיית הבקשה, אלא אם הקרן ציינה אחרת

 

 

טופס פנייה ראשונית

צור קשר

קרן רוטשילד קיסריה

שדרות רוטשילד 104,

תל אביב
טלפון :+972 4 6174809

אימייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.